Bật Java Plugin trên trình duyệt Google Chrome để khai thuế

Trong bài hướng dẫn cấu hình Java trên trình duyệt Firefox hôm trước tại website http://chukysogiare.net , nhiều Anh/Chị đã đặt câu hỏi về vấn đề cấu hình Java trên trình duyệt Chrome để khai thuế. Nhằm hướng dẫn các Anh/Chị cài đặt chức năng hỗ trợ môi trường JaVa (TM) để có thể kê khai thuế qua mạng trên trình duyệt Chrome, hôm nay Chúng tôi tiếp tục xin hướng dẫn các bạn thực hiện.

Quy trình cấu hình Java Plugin trên trình duyệt Google Chrome để khai thuế qua mạng như sau :

Bước 1 : Anh/chị vui lòng mở trình duyệt Google Chrome.

Bước 2 : Anh/chị vui lòng Người nộp thuế nhập chrome://flags/#enable-npapi vào ô địa chỉ của trình duyệt.

hướng dẫn bật NPAPI trên chrome

Áp dụng cho phiên bản Chrome tiếng Việt

Bước 3 : Anh/chị vui lòng tìm tới thư mục Bật NPAPI Người nộp thuế chọn Bật (Enable đối với bản tiếng Anh).

hướng dẫn bật NPAPI trên Chrome giao diện tiếng Anh

Hướng dẫn bật NPAPI trên Chrome giao diện tiếng Anh

Sau đó Anh/Chị khởi động lại trình duyệt Chrome.

Bước 4 : Anh/chị mở trình duyệt Google Chrome , và tiến hành :

– Nhập chrome://plugins vào ô địa chỉ của trình duyệt

– Người nộp thuế tìm tới thư mục Java(TM). Sau đó chọn Luôn được phép chạy.(Always allowed to run đối với bản Tiếng Anh)

bật Java Plugin trên Chrome tiếng Việt

Bật Java Plugin trên Chrome tiếng Việt

bật Java Plugins trên Chrome giao diện tiếng Anh

Bật Java Plugins trên Chrome giao diện tiếng Anh

Bước 5 : Anh/Chị thực hiện khởi động lại trình duyệt Chrome.

Nguồn website tham khảo : http://chukysogiare.vn/huong-dan/huong-dan-bat-java-plugin-tren-trinh-duyet-chrome-de-khai-thue-72.html. Trong quá trình sử dụng nếu Anh/Chị gặp khó khăn xin hãy gọi ngay Hotline của chúng tôi.

Tác giả: quangtm9999

About the author: quangtm9999

Related Posts