Bữa nay, 22,5 triệu học sinh – sinh viên bước vào niên học mới sau lúc huấn luyện gia sư

Năm học 2016-2017 là niên học trước nhất tất cả những trường học trên toàn quốc khai trường đúng vào ngày Toàn dân đưa trẻ tới học gia sư hóa

Theo chỉ dẫn của Bộ GD&ĐT, Lễ khai giảng năm học 2016-2017 diễn ra ngắn gọn nhưng nghiêm chỉnh có gần như nghi thức: chào cờ, tự hát Quốc ca, đọc thư của chủ toạ nước.

Phần hội được tổ chức hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, ấn tượng để ngày khai học trở nên kỷ niệm linh nghiệm mang học trò, nhất là những em lần đầu tới trường.

Sau ngày khai học, nhà trường đơn vị các hoạt động dạy học ngay, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đề ra.

[center !important]hôm nay, hơn 22 triệu học trò – sinh viên khai trường năm học mới (Ảnh: vov.vn)[/center !important]

niên học 2015-2016, cả nước với khoảng 22,5 triệu học trò, sinh viên. Trong chậm tiến độ, 4,6 triệu trẻ mầm non; sắp 7,8 triệu học trò tiểu học; 5,1 triệu học trò trung học cơ sở; 2,4 triệu học trò trung học phổ thông; 315.000 học trò trung học chuyên nghiệp; 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và tập huấn chỉ thị toàn ngành nghề Giáo dục quán triệt phương hướng và tụ hội khai triển các lực lượng nhiệm vụ cốt yếu của năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

– rà soát lại màng lưới những cơ sở vật chất giáo dục và huấn luyện trong cả nước;

– nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ điều hành giáo dục những cấp;

– nâng cao cường công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học trò phổ thông;

– tăng chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

– áp dụng kỹ thuật thông báo vào dạy, học và quản lý giáo dục;

– Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu bổn phận đối với những cơ sở vật chất giáo dục đại học;

– nâng cao cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và tập huấn.

– tăng cường hạ tầng đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;

– lớn mạnh nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Nguồn: Dung xinh tổng hợp internet

Tác giả: provanthanh

About the author: provanthanh

Related Posts