Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử

 

thiet-bi-dien-tu

Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử

  • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
  • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/09/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  • Thông báo số 492/TB-TĐC ngày 4/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN
  • Công văn số 861/BKHCN-TĐC ngày 20/4/2010 của Bộ KHCN về việc chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu
  • Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
  • Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện – điện tử đã được thực hiện kiểm tra chất lượng

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử là điều cần thiết, và khi chứng nhận cần nắm rõ được những thông tin về căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử để áp dụng đúng. Hi vọng những thông tin trên giúp ích được cho quý khách

Tác giả: vanthangit17

About the author: vanthangit17

Related Posts