Công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi

Công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi là việc làm nằm trong nhóm quy định về hợp quy vật liệu xây dựng àm doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ

cong-bo-chung-nhan-hop-quy-cua

Những loại cửa bắt buộc phải công bố chứng nhận hợp quy:

Theo  quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng thì áp dụng Công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi với nhóm sản phẩm sau

  • Cửa đi là kết cấu được mở ở tường hoặc vách ngăn, có thể đi qua lại.
  • Cửa sổ là kết cấu che chắn ô cửa, có thể đóng mở để điều tiết ánh sáng, gió, mưa hắt, thông thoáng.
  • Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa gỗ
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa kim loại
  • Cửa đi, cửa sổ – Cửa nhôm kính

Riêng Đối với cửa sổ, cửa đi lắp đặt trong bộ phận ngăn cháy, giới hạn chịu lửa phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại Điều 2.4 của QCVN 06: 2010/BXD.

Yêu cầu kỹ thuật với cửa sổ cửa đi:

Về yêu cầu kỹ thuật để có thể công bố chứng nhận hợp quy cửa, đơn vị bạn có thể tham khảo bảng sau đây:
yeu-cau-ky-thuat-voi-cua-so-cua-di-1

yeu-cau-ky-thuat-voi-cua-so-cua-di-2

Quy trình công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi:

công bố chứng nhận hợp quy cửa sổ cửa đi là việc làm bắt buộc, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo quy định tránh trường hợp bị xử phạt, chi tiết hơn về quy trình, hồ sơ và thủ tục hành chính bạn xem tại chuyên mục  Công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng của chúng tôi để biết thêm thông tin

Tác giả: vanthangit17

About the author: vanthangit17

Related Posts