Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường

Theo Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05  tháng 5 năm 2014 và thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

thiet-bi-vo-tuyen-dan-duong

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường

Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thì trong đó có thiết bị vô tuyến dẫn đường, cho nên bắt buộc phải công bố chứng nhận để đảm bảo an toàn về mọi mặt trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Việc công bố chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến dẫn đường cũng tương tự như hợp quy thiết bị viễn thông khác, quý khách phải nắm được Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy, Căn cứ pháp lý nào để thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông? trước khi làm các giấy tờ, Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông gồm gì ? để tiến hành công bố chứng nhận.

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Ngoài những thông tin trên thì quý khách muốn biết rõ những thiết bị thì hãy truy cập đến chuyên mục hợp quy thiết bị viễn thông để biết chi tiết hơn.

Tác giả: vanthangit17

About the author: vanthangit17

Related Posts