Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng bao gồm những gì? cần chuẩn bị thành phần như thế nào mới được xem là hợp lệ, hãy cùng chúng tôi tham khảo nhé

ho-so-hop-quy-vat-lieu-xay-dung

Hồ sơ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng:

Để tiến hành chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, đơn vị bạn cần chuẩn bị những hồ sơ chính như sau:

 • Bản đề nghị chứng nhận hợp quy (bạn có thể tham khảo mẫu tại phụ lục II thông tư 30/2011/TT-BTTTT)
 • Một trong các loại giấy tờ sau: (Bản sao có chứng thực hoặc đối với Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu) :
 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Quyết định/Giấy phép thành lập,
 3. Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm
 • Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm: Tên sản phẩm, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.
 • Bản sao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: iso 9001 đối với đơn vị sản xuất

Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng:

Thông thường, đơn vị muốn công bố hợp quy có thể lựa chọn giữa phương án công bố bên thứ nhất và bên thứ ba, tuy nhiên đối với công bố hợp quy vật liệu xây dựng bắt buộc phải công bố bên thứ 3. Đơn vị phải nộp hồ sơ lên Sở xây dựng trên địa bàn mà đơn vị đăng ký kinh doanh, cụ thể hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/BKHCN);
 • Một trong các loại giấy tờ sau: (Bản sao có chứng thực hoặc đối với Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu) :
 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Quyết định/Giấy phép thành lập,\
 3. Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
 • Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…)
 • Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là khâu mà đơn vị cần chú ý để chuẩn bị đầy đủ các thành phần giúp cho quá trình thực hiện được nhanh chóng hơn, hoàn tất các thủ tục để có thể nhập khẩu hay sản xuất cho sản phẩm lưu thông trên thị trường

Tác giả: vanthangit17

About the author: vanthangit17

Related Posts