Mẫu giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy đồ chơi trẻ em

Sau khi Công bố hợp quy đồ chơi trẻ em đơn vị bạn sẽ được cấp giấy hợp quy theo Mẫu giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy đồ chơi trẻ em quy định

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy đồ chơi trẻ em:

Sau khi tiến hành chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 3 : 2009/BKHCN thì Đồ chơi trẻ em trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy và được cấp giấy hợp quy theo mẫu sau:

mau-giay-hop-quy-do-choi-tre-em

Những mẫu giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy đồ chơi trẻ em bạn sẽ được nhận sau khi tiến hành hoàn tất các thủ tục, chi tiết về các bước thực hiện bạn hay tham khảo tại bài viết trước tại diễn đàn công bố hợp quy của chúng tôi

Tác giả: vanthangit17

About the author: vanthangit17

Related Posts