Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy vật liệu xây dựng được quy định

Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy vật liệu xây dựng được quy định hiện đang được áp dụng như thế nào? Làm sao để biết đó là sản phẩm đã hợp quy đúng với quy định của Bộ xây dựng. Cùng tìm hiểu nhé

vat-lieu-xay-dung1

Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy vật liệu xây dựng được quy định

Mẫu giấy hợp quy vật liệu xây dựng

Trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, ngoại trừ tuân thủ các quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, các sản phẩm, hàng hóa VLXD sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Các sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật. Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cho người tiêu dùng và cho cả cơ quan quản lý nhà nước, và sau đây là các mẫu giấy hợp quy vật liệu xây dựng khi đã thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng  

giay-cong-bo-vlxd

vat-lieu-xay-dung

Dấu hợp quy vật liệu xây dựng

Là bằng chứng thể hiện sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

hop-quy-san-pham-la-gi

Các Mẫu giấy hợp quy và dấu hợp quy vật liệu xây dựng được quy định trên hy vọng sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu cho việc thực hiện công bố hợp quy của bạn, cũng như là căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu

Tác giả: congchautan

About the author: congchautan

Related Posts