Một quy trình xử lý nước thải

Nước nước thải sinh hoạt phát sinh san xuat nuoc dong chai từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nhân viên công ty + nước thải sản xuất sẽ được thu gom theo mạng lưới mương dân thông qua hệ thống giỏ tách rác. Việc bố trí giỏ tách rác nhằm giữ lại những thành phần rác thô, cặn lơ lửng có kích thước tương đối lớn nhằm tránh những ảnh hưởng cho các công trình phía sau. Sau khi tách rác, nước rác thải chảy về bể gom. Bể gom có nhiệm vụ tập trung nước nước thải đồng thời dầu mỡ cũng được giữ lại tại đây, định kỳ vớt mỡ đem đi lọc nước. Từ bể gom nước chất thải sẽ được bơm qua bể điều hòa. tại bể điều hòa, sản phẩm thổi khí sẽ cấp khí và hòa trộn đồng đều không khí trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. Nước rác thải sau khi điều hòa sẽ được bơm lên TB sinh học hiếu khí.

Trong TB sinh học hiếu khí, các vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy hòa tan phân hủy và chuyển hóa chất hữu cơ trong nước chất thải thành sinh khối, CO2 và nước. Các vi sinh vật tập hợp thành tập đoàn, dưới dạng các bông bùn hoạt tính. Nguồn oxy hòa tan được cung cấp từ máy thổi khí thông thông qua hệ thống ống phân phối khí. Khi nguồn oxy hòa tan được đảm bảo, quá trình oxy hóa sinh học các chất ô nhiễm hơn và quá trình nitrat hoá diễn ra triệt để. Kết quả nước được làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên.

Sau khi lọc bằng sinh học hiếu khí, nước rác thải sẽ chảy qua bể lắng nhằm tách sinh khối vi sinh vật (bùn sinh học) có trong dòng nước rác thải . Nước nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo mạng lưới máng thu nước chảy về TB khử trùng. tại đây, hóa chất khử trùng sẽ được bơm định lượng đưa vào bể nhằm tiêu diệt vi sinh có hại có trong nước rác thải , đồng thời oxy hóa các chất hữu cơ còn sót lại trong nước.

Cuối cùng nước thải sẽ được bơm vào dây chuyền lọc áp lực gồm các lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh nhằm loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học, tạo độ trong cần thiết cho nước rác thải .

Nước sau xử lý đảm bảo đạt mức A – QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được xả vào môi trường tiếp nhận. Bùn rắn lắng từ TB lắng sinh học sẽ được dẫn về bể phân hủy bùn. Quá trình ổn định bùn kỵ khí diễn ra trong thời gian dài sẽ làm cho bùn ổn định, mất mùi hôi và dễ lắng. Từ bể phân hủy bùn, bùn được tách nước và định kỳ hút đem xử lý . Nước sau khi tách bùn s
ẽ tuần hoàn trở lại bể gom để tiếp tục xử lý .
Những cách thức xu ly nuoc chất thải sinh hoạt hay được sử dụng ?
Có khá nhiều cách thức lọc nước chất thải khác nhau như sử dụng các cách thức :
– lọc cơ học (chắn rác, lọc, bể lắng..)
– lọc sinh học gồm lọc kị khí; xử lý bằng bùn hoạt tính hoặc kết hợp cả hai. Người ta cũng dùng các chế phẩm sinh học để chuyên lọc các loại chất nước thải rắn, bồn cầu. Một số loài thủy sinh hoặc cây trồng cũng có thể hấp thu các thành phần độc hại có trong nước rác thải
– lọc hóa học: thường dùng một số hóa chất có tính oxy hóa để phân hủy các chất ô nhiễm hơn (chủ yếu là chất hữu cơ) thành CO2 và nước.. dùng phương pháp kết tủa các kim loại nặng trong nước; keo tụ- tạo bông- tuyển nổi..
– lọc bằng phương pháp màng loc ro RO…

Tác giả: locnuocvietan

About the author: locnuocvietan

Related Posts