Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá BĐS và công khai theo định kỳ

Bộ Xây dựng sẽ thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và số lượng giao dịch bất động sản (BĐS) tại một số thành phố lớn và công bố định kỳ hàng quý, hàng năm.

xây dựng cơ sở dữ liệu về giá BĐS
Bộ Xây dựng sẽ thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và số lượng giao dịch BĐS

Đó là chính là nội dụng trong Dự thảo Thông tư về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường BĐS của Bộ Xây dựng. Các thông tin dữ liệu sẽ được công bố trên website của Sở Xây dựng, website của UBND thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Sở Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu giá và số lượng giao dịch BĐS với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Sở Tư pháp…

 

Mặt bằng chung cư HH4 linh đàm
Bán chung cư HH4 linh đàm
Báo giá chung cư HH4 linh đàm
Tác giả: dai.daianland

About the author: dai.daianland

Related Posts