Thẻ: dây chuyền lọc nước

Lọc nước bằng công nghệ đơn giản nhất

10.000 đồng không lớn nhưng giá trị của nó tăng gấp nhiều lần nếu chúng ta sử dụng vào mục…

Read More

Thiết bị lọc nước catrion

màng lọc nước ro được khử ion(khoáng) là gì? ắt hẳn mọi người không rành về lĩnh vực loc nuoc…

Read More

Vì sao cần phải vệ sinh các thiết bị lọc nước

Các thiết bị lọc nước mà chúng ta thường biết đến như máy lọc nước, dây chuyền lọc nước, hệ…

Read More

dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình và sức khỏe

hệ thống lọc nước cũng quan trọng đối với chúng ta như không khí vậy. Hai phần ba lượng hệ…

Read More

Xử lý ô nhiễm nước tại thành phồ

Ông Lê Duy Hưng, Chuyên gia Quản lý đô thị cao cấp cho Hiểu , trong những năm gần đây,…

Read More

Dây chuyền lọc nước sinh hoạt

Bộ Lọc tổng sinh hoạt lọc chặn cặn bùn đất (lọc lại nước máy , nước đóng bình giếng khoan,…

Read More

Hệ thống xử lý nước đóng bình

Hệ thống xử lý nước đóng bình là sản phẩm dùng để xử lý nước, lọc nước tinh khiết. Được…

Read More